pátek 11. ledna 2008

Potraty: košerácké vraždění

Kdo řídí potratářský průmysl ve Spojených státech amerických? Chcete si na svůj tip vsadit? Pokud jste hádali, že hlavními iniciátory a hybateli stojícími za propotratářským hnutím v USA jsou Židé, vyhráli jste.

Ačkoliv jsou ve Spojených státech i Izraeli samozřejmě také Židé, kteří jsou počtem interrupcí znepokojeni, dovolila bych si tvrdit, že jsou rozhodně v menšině, obzvláště v USA. Jejich pohrdavý pohled na životy „Nežidů“ v jakémkoliv stádiu vývoje se odráží v počtu potratů prováděných židovskými lékaři (asi polovina všech doktorů provádějících potraty jsou Židé) 1) na Židy vlastněných „ženských klinikách“ (asi polovina takových klinik je vlastněna Židy) 2). Když uvážíte, jak malé procento naší populace Židé tvoří, je jejich zastoupení naprosto disproporční.

O nepřiměřeném množství Židů v hnutí za právo na potrat veřejně mluvilo mnoho lidí. Například Kenneth Mitzner, zakladatel organizace nazvané „Liga pro život a proti neohitlerismu“ (Pro-life League Against Neo-Hitlerism) řekl: „Je tragickou, ale prokazatelnou pravdou, že většina vůdců prointerrupčního hnutí je židovského původu.“ 3)


Pojďme se nejprve podívat na talmudský pohled na interrupci. Mišna, první část Talmudu, je zdrojem pro pochopení židovského názoru, že život vzniká až narozením, kdy podle jejich víry dojde ke vložení duše. Dokud plod, nebo jeho nejdůležitější část, což je hlava, nevyjde na svět, nenazývá se nefresh (lidská duše), a proto není nenarozený plod považován za žijící bytost.

Starý zákon nám v Exodu 21:22-24 ukazuje, že Židé v tehdejší době nepohlíželi na nenarozený život jako na lidskou bytost:
„Když by se svadili muži a urazili ženu těhotnou, tak že by vyšel z ní plod její, však by se zhouba nestala: pokutován bude, jakž by uložil naň muž té ženy, a dá vedlé [uznání] soudců. Pakliť by smrt přišla, tedy dáš život za život. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu. Spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, modřinu za modřinu.“

Tato pasáž představuje základní právní princip, podle kterého není ničení plodů považováno za postižitelnou vraždu. Smrt nenarozeného dítěte je postižitelná pouze pokutou a nevztahuje se na ni trest smrti. Pouze pokud je ublíženo matce, tj. je zabita, připadá podle zákona v úvahu trest smrti. 4)

Židovsko-talmudský pohled na interrupci je tedy nepochybně takový, že plod není až do narození považován za žijící bytost. To může znamenat jedině to, že talmudský Žid nemá problém s potratem v jakémkoliv stupni těhotenství a z jakéhokoliv důvodu. Je nezvratné, že plody jsou žijící bytosti, a je odporné pomyslet na to, že by klidně ničili zdravé, životaschopné plody bez ohledu na to, v jak pozdním těhotenství by k potratu došlo.

Interrupce mají mezi Židy v naší zemi širokou podporu a židovské organizace ve Spojených státech se za ně otevřeně a nestydatě staví. Jsou to například organizace jako:

- American Jewish Committee
- American Jewish Congress
- B’nai B’rith Women
- Central Conference of American Rabbis [Reform]
- Federation of Reconstructionist Congregations
- Hadassah Women
- Jewish Labor Committee
- Na’amat USA
- National Federation of Temple Sisterhoods [Reform]
- National Council of Jewish Women
- New Jewish Agenda
- North American Temple Youth
- Rabbinical Assembly
- Union of American Hebrew Congregations [Reform]
- United Synagogues of America [Conservative]
- Women’s League for Conservative Judaism 5)

Mezi americkými zastánci možnosti volné interrupce na požádání jsou naprosto disproporčně zastoupeni židovští lékaři, stejně jako laici. Zde je jen částečný seznam:
„Všichni čtyři původní zakladatelé nejvlivnější skupiny ve Spojených státech prosazující interrupce – Národní akční ligy za právo na interrupci (National Abortion Rights Action League, NARAL) byli židovského původu, včetně současného odpůrce potratů Dr. Bernarda Nathansona.

Dr. Christopher Tietze pracoval pro Institut populace a Mezinárodní federaci pro plánované rodičovství (Population Institute and International Planned Parenthood Federation) a propagoval celosvětové zabíjení nevinných nenarozených dětí víc než kdokoliv jiný.

Dr. Alan Guttmacher byl po víc než desetiletí prezidentem Americké federace pro plánované rodičovství (Planned Parenthood Federation of America), založil asociaci Lékaři za plánované rodičovství (Planned Parenthood Physicians) a udělal pro propagaci potratů v naší zemi víc než jakýkoliv jiný doktor. Rovněž propagoval povinné interrupce a sterilizace pro určité skupiny obyvatel USA.

Dr. Etienne-Emile Baulieu, vynálezce antikoncepční tablety RU-486, se narodil roku 1926 v rodině lékaře jménem Leon Blum. V roce 1942 si změnil jméno.

Profesor ze Standfordu, Paul Ehrlich, je otcem mýtu o přelidněnosti planety. Jeho práce Populační exploze (Population Bomb) představovala jiskru, která podnítila hnutí proti porodnosti.

Lawrence Lader (profesor z univerzity v New Yorku a spoluzakladatel NARAL), král potratářských propagandistů, napsal několik knih nabitých vykonstruovanými a jednoznačnými lžemi, které pomohly rozšiřovat interrupce po celém světě… Lader byl 11 x citován v případu Roe versus Wade, neboť měl zprávu, že to soudci chtěli slyšet. (V tomtéž nálezu bylo zcela ignorováno svědectví světově největšího odborníka na fetopatii /poruchy postihující plod v matčině těle/ - pozn. překl.), Dr. A. W. Lileyho, protože to rozhodnutí soudu jasně odmítalo…). Lader také založil Mobilizaci za právo na potrat (Abortion Rights Mobilization, ARM), která zažalovala finanční správu při neúspěšném pokusu odebrat katolické církvi, kvůli jejímu nepřátelskému postoji vůči potratům, statut nezdaňované instituce. Rovněž byl jedním z vedoucích zastánců potratové tablety RU-486.“ 6)

Výše uvedený dr. Christopher Tietze, jenž před několika lety zemřel, po sobě zanechal poněkud děsivé dědictví. Je to Humanitární cena dr. Tietze od Národní interrupční federace (National Abortion Federation), jíž získávají doktoři z potratářského průmyslu za své přispění a rozvíjení kvality péče na poli interrupcí.

Samozřejmě, že touto cestou nejdou jen židovští příslušníci lékařské profese. V jejich morbidní věci je podporují a napomáhají jim různí zákonodárci, zvláště senátoři Anthony Bielenson v Kalifornii a Albert Blumenthal v New Yorku, kteří byli předními zastánci legalizace potratů ve svých státech.

Je nesporným faktem, že existují i levicové organizace, jež jsou vášnivými zastánci potratů na požádání a mají velké židovské zastoupení. Jsou to Americká unie za občanská práva (American Civil Liberties Union, ACLU), která stála proti většině návrhů zákonů na omezení přístupu k interrupcím, a organizace Normana Leara Lidé za americkou cestu (People For The American Way), která pevně stojí na straně interrupcí.

Nepřekvapí, že dokonce i Liga proti pomluvám (Anti-Defamation League) stojí přímo a odhodlaně na straně zastánců potratů. Dne 19. dubna 2007 ADL veřejně vyjádřila své zklamání nad tím, že se Nejvyšší soud Spojených států rozhodl podpořit federální zákon o předčasném přerušení těhotenství (který provádění umělých interrupcí omezil), prohlášením:

Jsme hluboce znepokojeni následky rozhodnutí Nejvyššího soudu o interrupcích. Podpořením interrupčního zákona, který neobsahuje žádnou výjimku pro případ uchování zdraví ženy, Nejvyšší soud podkopal právo ženy na volbu a jednání v souladu s jejím svědomím a podle její víry. Stále věříme, že by Američané měli mít svobodu činit obtížná rozhodnutí podle svého svědomí a zdraví bez vměšování vlády.“ 7)

Právo na potrat se stává silným lakmusovým testem při volení demokratických zastupitelů v naší zemi, o čemž svědčí propotratářské postoje katolíků jako je senátor Ted Kennedy a další. „Ze 41 členů amerického Senátu židovského původu v posledních 20 letech bylo 32 (čili 80 %) silnými zastánci potratů.“ 8 )

Radikální feministické hnutí v čele se Židovkami jako Gloria Steinemová a Betty Friedanová je už od počátku potratářského hnutí jeho spolehlivou hnací silou. Jejich pohrdání rodinou, vykreslování útlaku žen ze strany mužů v naší zemi a jejich víra, že role pohlaví jsou sociální konstrukce a ne přirozený jev, je přivedlo k prosazování interrupcí jako obrovského kompenzátoru, jež je osvobozuje od „utiskující“ role matek.

Simone Weil, bývalý francouzský ministr zdravotnictví a přeživší z Osvětimi, který vedl boj za legalizaci potratů ve Francii, byl citován, když řekl: „Snažíme se zničit rodinu. Nejlepší způsob, jak to udělat, je zaútočit na jejího nejslabšího člena, nenarozené dítě.“ 9)

Dalším příkladem je Kate Michaelmanová. Ta byla od roku 1985 do roku 2004 prezidentkou NARAL Pro-Choice America a stála v popředí této problematické debaty. Od sporu Roe versus Wade se NARAL Pro-Choice America pyšní milionem členů a podporovatelů a je předním celonárodním obhájcem „práva žen na volbu“.

NARAL prostřednictvím různých politických akčních výborů aktivně podporuje volební kandidáty propagující potraty. Silně investují do lobby v Kongresu na boj proti jakýmkoliv antiinterrupčním zákonům, stejně jako pro podporu zákonů, které by obsahovaly právo na interrupci a rozšiřování přístupu žen k „reprodukční zdravotní péči“.

Studie Lichtera a Rothmana (mimochodem, oba jsou Židé) byla oficiálně potlačena a lze si dobře představit proč. Její informace ohledně lidí z médií a jejich propotratářských postojů byly šokující, avšak ne překvapující. Co zjistili?

Vůdci průmyslu animovaného filmu: 95 % pro potraty, 62 % Židů.
Vůdci televizního průmyslu: 97 % pro potraty, 59 % Židů.
Vůdci průmyslu zpravodajských médií: 90 % pro potraty, 23 % Židů. 10)

Židovské skupiny se trvale angažují ve snaze udržet právo na potrat v popředí zájmu a utrácí desítky milionů dolarů na zajištění, aby potraty zůstaly legální. Dne 28. února 1989 dal Americký židovský kongres do New York Times celostránkovou reklamu s názvem „Interrupce a posvátnost života“, která ho vyšla na 30.000 dolarů. Zajištění práva zabíjet nenarozené děti stojí velké peníze.

Tisk dává židovským zastáncům potratů velký prostor. Když Dr. Barnett Slepian (potratář, který byl později zastřelen protipotratářským aktivistou) praštil demonstranta za právo na život po hlavě baseballovou pálkou (a způsobil mu těžké ublížení na zdraví) za to, že si dovolil demonstrovat před jeho domem, nejenže tisk uplatnil dvojí metr tím, že ho omlouval, ale rovněž tvrdil, že byl cílem demonstrace, protože byl Žid, takže akce zastánců hnutí pro život byly antisemitské.

Marilynn Buckhamová, majitelka interrupční kliniky, řekla pro Buffalo News, že demonstrace před Slepianovým domem neměly daleko do náboženského pronásledování, a napadla křesťany, že nerespektují víru jiných lidí. Výsledkem soudu ohledně Slepianova útoku byl zákaz demonstrací před domovy vykonavatelů interrupcí ve státě New York pod pokutou 500 dolarů a trestem 6 měsíců vězení.

V Kanadě je předním zastáncem potratů Dr. Henry Morgentaler, další přeživší koncentrační tábor, jenž se stal jedním z nejschopnějších, nejbohatších a nejznámějších vykonavatelů interrupcí. Dr. Morgentaler opovrhuje kanadskými zákony a vede ilegální kliniky, kde v přímém rozporu s kanadskými zákony provádí interrupce a je chráněn kanadskou policií. Morgentaler byl jednou citován, jak řekl: „Trvalo mi léta, než jsem se zbavil té představy [sebe bezmocného v koncentračních táborech]. A aby to člověk udělal, je naprosto nezbytné vzdorovat autoritě – jakékoliv autoritě.“ 11)

Je smutnou realitou, že se Morgentaler stal v Kanadě jakousi ikonou, mužem, jenž je uctíván jako obránce práv žen. V roce 2005, když mu bylo 82 let, mu univerzita Western Ontario udělila čestný doktorát práv. Morgentaler při té příležitosti promluvil před publikem a řekl, že věřil, že jeho snaha provádět interrupce bezpečně a zákonně „prospěla společnosti“. Také pobízel absolventy, aby si stáli za svými právy. Ankety ukazují, že většina Kanaďanů potraty podporuje, a mnoho Kanaďanů tento názor rozhodně zastává díky vlivu Henryho Morgentalera.

Tak tady to máte. Ačkoliv je naprosto jasné, že je do potratářského průmyslu v naší zemi zapojeno mnoho „Nežidů“, nepochybně existuje disproporční zastoupení Židů jako zastánců práva na potrat i Židů jako poloviny všech vykonavatelů interrupcí a majitelů klinik; to je, vzhledem k tomu, že Židé v naší zemi tvoří asi 2 % obyvatel, ohromující skutečnost.

Samozřejmě že existují Židé, kteří jsou proti interrupcím, ale rozhodně existuje mnoho těch, kteří je nejen přehlíží, ale aktivně prosazují. A neprosazují je jen v ranných fázích těhotenství, ale spousta z nich nemá žádné výčitky s interrupcemi prováděnými v jakémkoliv stádiu těhotenství z důvodů, jež nezahrnují rizika pro matku ani těžké abnormality plodu. Jsou spokojení, když je můžou provádět kdykoliv z jakýchkoliv důvodů.

Je to jen další část židovského rasistického programu na zničení jejich nepřátel, Gójů. Naše zničení musí stoupenci tohoto plánu zajistit stůj co stůj. My jsme ti, kdo stojí v cestě úspěšnému naplnění jejich programu.

Ačkoliv nevolám po jednoznačném zákazu interrupcí, tak si myslím, že interrupce na požádání by se staly národní tragédií vedoucí ke zničení přibližně jednoho milionu nenarozených amerických dětí ročně, a to i tehdy, kdy je plod zjevně zdravý, životaschopný a mohl by být bezpečně donošen.

Nevěřím, že ženy budou přerušovat těhotenství „pět minut před porodem“, jak v diskusích tvrdili někteří obhájci hnutí pro život. Ale z osobních zkušeností vím, že by řada lidí z provyvoleneckého/propotratářského hnutí rozhodně souhlasila s tím, aby to bylo legální. Jako matka dvou dětí to shledávám naprosto otřesným.

Soucitná společnost založená na křesťanských tradicích nemůže, podle mého názoru, vydávat zákony přinášející ženám nesmyslné riziko nebo útrapy, ale musíme uvést do rovnováhy potřeby žen s úctou k životům nenarozených, obzvláště v pozdějších stupních těhotenství.

Nechránit je v tomto stadiu je nespravedlivé.

1) http://www.cwporter.com/abort/
2) http://www.cwporter.com/abort/
3) http://www.cwporter.com/abort/
4) http://www.libchrist.com/other/abortion/jewish.html
5) http://www.cwporter.com/abort/
6) http://www.cwporter.com/abort/
7) http://www.adl.org/PresRele/SupremeCourt_33/5024_32.htm
8 ) http://www.cwporter.com/abort/
9) http://www.cwporter.com/abort/
10) http://www.cwporter.com/abort/
11) http://www.cwporter.com/abort/

Žádné komentáře: