středa 9. ledna 2008

Prijímanie vášho vnútorného antisemitu

Čo presne znamená pojem antisemitizmus? Často opakované židovské tvrdenie, že antisemitizmus je jednoducho iracionálna nenávisť k Židom, založená výhradne na ich židovstve, sa zdá byť na prvý pohľad pekne divoké obvinenie a niečo, čo nemôže byť logicky a rozumne obhájené bez obvinenia všetkých nežidov z choromyseľnej a neospravedlniteľnej nenávisti.

Aký rozumný dôvod by mohli mať ľudia, aby v sebe skrývali takú iracionálnu a nezmyselnú nenávisť k určitej skupine, najmä ak tá skupina nikdy neurobila nič, čím by si vyslúžila ich hnev? Pre rozumných ľudí by sa tieto tvrdenia javili ako niečo, čo má veľmi malý význam, teda pokiaľ nechcete poukázať na nežidov ako na nenávistných šialencov odhodlaných prejaviť nepriateľstvo voči úbohému nevinnému Židovi.

Táto predstava úplne protirečí rozumu a logike. Akú príčinu by mohli mať nežidia na to, aby nenávideli Židov len preto, že sú Židia? To nedáva absolútne žiaden zmysel. A navyše, napriek čistému a úplnému šialenstvu tohto tvrdenia, je často vyslovované, a nežidia sú zvyčajne tí, ktorí na seba berú vinu.

V priebehu rokov urobili historici niekoľko pokusov, aby vysvetlili tzv. antisemitizmus, tvrdením, že je dôsledkom židovského ekonomického úspechu, alebo ich spoluviny na smrti Ježiša Krista. Niektorí veria, že je to kvôli ich “vyvolenectvu“ a mnohým iným dôvodom. Osobne verím, že toto vôbec nie sú príčiny, ale zámienky, s ktorými prichádzajú tí so židovským vierovyznaním, aby zabránili ľuďom v poznaní, čo presne ten “antisemitizmus“ vlastne je.

A čo to teda presne je?

Napriek tomu, že si tým možno vyslúžim ďalších nepriateľov, musím byť úprimná a povedať to, o čom viem že je pravda. Antisemitizmus nie je iracionálna nenávisť nežidov voči Židom. Je to racionálna reakcia na židovské rasistické správanie vo svojich hosťovských krajinách.

Je tak ťažké uveriť, že keď sa správate deštruktívne, vyslúžite si nepriateľstvo ľudí, medzi ktorými žijete? Podľa historikov boli Židia v priebehu obdobia asi 1700 rokov vyhnaní z najmenej 79 krajín. Dáva nejaký zmysel, že by boli vyhnaní výlučne pre ich židovstvo a zo žiadneho iného dôvodu, alebo sa zdá byť pravdepodobné, že určitá zodpovednosť za tieto vyhostenia by mala spočívať priamo na ich ramenách?

Ak sa presťahujete do novej štvrte a vaši noví susedia pocítia voči vám silný odpor, mohlo by to znamenať, že ste sa presťahovali do oblasti, kde ľudia nie sú veľmi priateľskí. Ak ste sa však v priebehu svojho života presťahovali 80 krát alebo viac a vždy vyvolali nepriateľstvo vašich susedov, myslím, že by nezaškodilo priznať, že problém spočíva vo vás.

Ďalším príkladom môže byť muž, zatknutý, postavený pred súd a usvedčený zo zločinu, o ktorom prisahá, že ho nespáchal. Môže sa stať, že osoba je neprávom odsúdená, žiadny súdny systém nie je dokonalý. Je však možné, aby ste uverili, že tento muž bol usvedčený 79 krát a je nevinný v každom jednom prípade? Samozrejme že nie. To odporuje logike a rozumu.

Prečo by teda malo byť rozumné domnievať sa, že prenasledovanie Židov v 79 alebo viac krajinách v priebehu menej než 2000 rokov bolo chybou hosťovskej krajiny a nie čohosi čo urobili Židia? Je to takmer až smiešna predstava a žiadna racionálne uvažujúca osoba by to neprijala.

V priebehu rokov sa Židia v každej spoločnosti správajú v podstate rovnako. Usilujú o zhanobenie kultúry, zaoberajú sa menej poctivými obchodnými praktikami, vrátane úžery, bojujú za riadenie spoločnosti prostredníctvom radikálnych hnutí, vydobyjú si kontrolu nad väčšinou majetku a majú takmer úplný monopol na médiá a šírenie správ.

To je jediný spôsob ako im to môže tak dlhodobo prechádzať. Kontrolujú to čo vidíme, počujeme a čítame. Niet divu, že sú schopní kryť sa v našej spoločnosti po tak dlhý čas, vždy pracujúc pod radarom, ale ako zvyčajne, opäť zachádzajú príliš ďaleko až pokiaľ nedôjde k prudkej reakcii proti nim, čo im dáva ďalšiu príležitosť nárokovať si na svoj večné postavenie obete a obviňovať nežidov za svoju ťažkú situáciu.

Nie je definíciou šialenstva robiť dokola tie isté veci a očakávať odlišný výsledok? Je zrejme, že nevenujú pozornosť dejinám a nesnažia sa zmeniť svoje správanie, alebo prestať robiť to čo robia, aby zabránili ďalším “prenasledovaniam“. Avšak zdá sa byť pravdepodobné, že sú jednoducho neschopní zmeniť svoje správanie a tak, ako je zvykom, dejiny sa opakujú a Židia si získavajú nepriateľstvo nežidovskej populácie.

Amerika dneška nie je iná. Opäť kontrolujú väčšinu majetku v tejto krajine a majú monopol na médiá, vrátane obehu a distribúcie správ. Snažia sa degradovať kultúru so svojim neprimeraným zastúpením v pornografickom priemysle, ich pošpinením umenia a literatúry, ich perverznou oslavou zvrátenosti, násilia, obrazového sexu a oplzlého jazyka v televízii a v kinách, v ktorých si za to platíme.

Snažia sa zničiť tradičné manželstvo a rodinu cestou radikálneho homosexuálneho hnutia a feministického hnutia, a propagáciou a vymývaním mozgov nás presviedčajú, aby sme obe prijali.

Sú odhodlaní usilovať o genocídu voči tým, ktorí sú bieleho európskeho pôvodu a to prostredníctvom zákonov o širokej otvorenej imigrácii, podporovať príliv obyvateľov tretieho sveta, zatiaľ čo aktívne odradzujú imigrantov z Európy, a rovnako povzbudzovať k rasovej integrácii a miešaniu. Vnucujú nám multikulturalizmus a rozmanitosť a prepierajú nám mozgy, aby sme verili, že obe tieto veci sú pre nás dobré, a napokon sa snažia o zredukovanie nášho počtu prostredníctvom obhajovania kontroly pôrodnosti, potratov a eutanázie.

Svoju kontrolu nad médiami využívajú na to, aby zosmiešňovali a hanobili prevládajúce náboženstvo v Amerike a neúnavne pracujú na tom, aby ho odstránili zo škôl a z verejných priestranstiev. Zámerne znižujú úroveň nášho vzdelávacieho systému, aby vytvorili generáciu úplných nevzdelancov, ktorí budú príliš hlúpi a príliš poddajní na to, aby bojovali proti tým, ktorí sa ich snažia zničiť.

Využívajú “Holokaust“, aby v nás vyvolali pocit kolektívnej viny a manipulovali s nami za účelom nerozpoznania alebo ignorovania ich nehanebných machinácií. A pre tých z nás, ktorí sú dostatočne inteligentní aby to rozpoznali, presadzujú zákony o zločinoch z nenávisti, ktoré majú len veľmi málo spoločného so skutočnými nenávistnými zločinmi, ale sú účinným spôsobom, ako umlčať ich kritikov, pod hrozbou trestu.

Páchajú operácie pod “falošnou zástavou“, aby presvedčili dôverčivú a naivnú časť populácie, že je v ich najlepšom záujme ísť do vojny na Strednom východe, nie bojovať za najlepšie záujmy Ameriky a jej ľudí, ale za najlepšie záujmy Židov a Izraela. Kontrolujú náš kongres a nášho prezidenta a spôsobia pád americkej ríše cestou nekonečnej vojny, čo je presne to, čo spôsobilo, že slnko napokon zapadlo aj nad Britskou ríšou.

Kým rozprávame, mladí Američania a Američanky zomierajú v zahraničí vo vojne za Izrael. Vlastizradní neokonzervatívci v Bushovej vláde plánujú s izraelskou loby zapletenie Ameriky do vojny, ktorú nemožno vyhrať a ktorá nemá žiaden úžitok pre USA alebo jej občanov.

Napriek ich zúfalým pokusom skryť pred Američanmi skutočné dôvody pre vojnu a ich tajnej dohode zakryť ďalšiu “operáciu pod falošnou zástavou“ ktorá slúžila ako urýchľujúci činiteľ pre súčasný konflikt na Strednom východe, neuspeli, a čoraz viac občanov sa vyslovuje proti znevažovaniu v Iraku a vo vrúcnej nádeji, že nebude žiadna vojna s Iránom.

Je rozumné očakávať, že ľudia, ktorí vedia čo sa deje a sú si plne vedomí toho, kto je za to zodpovedný, budú mlčať a nebudú varovať ostatných ľudí v snahe upozorniť ich na konečný výsledok ak sa agenda židovských rasistov zrealizuje? Dáva zmysel, že rozumní ľudia, ktorí chápu čo sa deje a vedia ktorá skupina je za tým, zostanú láskavo naklonení svojmu nepriateľovi?

Samozrejme že nie. Ak sa Židia cítia byť prenasledovaní, diskriminovaní a nenávidení, mali by byť aspoň dostatočne čestní na to, aby prestali hádzať vinu na nezmyselnú a iracionálnu nenávisť časti nežidov a namiesto toho preskúmali židovské správanie v priebehu dejín, aby videli dlhý rad nehanebného, falošného a pohŕdavého správania, ktoré by vysvetlilo a ospravedlnilo nevraživosť nasmerovanú proti nim.

Čo čakali že sa stane v Nemecku pred vojnou, keď Nemci, ktorí stále bojovali o prežitie pod extrémne trestnými podmienkami Versailskej zmluvy, dostali ďalší úder keď Židia vyhlásili ekonomickú vojnu proti Nemecku, spôsobiac jeho kolaps a vnútenie dokonca ešte väčších útrap jeho obyvateľom, ktorí stratili všetko čo mali, len aby videli ako im to uchmatnú Židia, ktorí to získali za smiešnu časť pôvodnej hodnoty?

Zdá sa byť antisemitizmus oprávnenou odpoveďou na hrôzy spáchané na ľuďoch v bývalom Sovietskom zväze v mene komunizmu? Zdá sa byť dokonale ospravedlniteľnou odpoveďou nenávidieť Židov celou svojou bytosťou, keď ste boli zbavení ovocia svojej tvrdej práce, zámerne vyhladovaní a poslaní do gulagov, aby ste čelili nemožnosti dlhodobého prežitia.

Ako by v sebe nemohli mať Rusi veľký hnev a nepriateľstvo voči ľuďom, ktorí na nich uvalili túto obludnosť? A na rozdiel od židovského utrpenia v “Holokauste“, neexistuje veľa centier a múzeí venovaných ich utrpeniu, ani neexistujú nespočetné množstvá kníh, televíznych programov alebo filmov. Ich utrpenie nebolo nikdy skutočne uznané a neboli vyjadrené žiadne výčitky od ľudí, ktorí za to boli zodpovední.

Trasiem sa pri pomyslení na prudkú reakciu a hnev, ktoré sa namieria na židovských rasistov, keď bude skutočný rozsah ich pokrytectva a zrady všetkým odkrytý. A keď to nastane, namieri sa zvyčajný pokrik antisemitizmus na tých, ktorí si želajú, aby za svoje činy niesli zodpovednosť? Keďže sa to stáva zakaždým keď sú kritizovaní za svoje podvádzanie a nelojálnosť, predpovedám, že odpoveď znie jednoznačne áno.

Židia sa v priebehu dejín správali spôsobmi, ktoré poškodzovali ich hosťovské krajiny a kvôli tomu by sa zdalo dokonale pochopiteľné, že mnohí ľudia majú v sebe určitý odpor k židovskej komunite, najmä vo svetle ľudského utrpenia, ktoré spôsobili a naďalej spôsobujú sionisti.

Antisemitizmus v skutočnosti neexistuje, teda aspoň nie taký, aký oni prehlasujú. Nikto necíti k Židom nenávisť proste len preto, že sú Židia, podobne ako ľudia neprechovávajú nenávisť k čiernej rase iba kvôli ich farbe pleti. Sú mnohými nenávidení, pretože ich správanie, či už v minulosti alebo v súčasnosti, je neslýchané, nehanebné a zvyčajne so sebou prináša veľký stupeň krutej ľahostajnosti voči ľudskému utrpeniu.

Ak sú Židia nenávidení, je to preto, že sa dlhodobo a tvrdo usilovali, aby si túto nenávisť vyslúžili.

Židia musia prestať klásť vinu za ich prenasledovania k nohám nežidov a byť dostatočne čestní priznať si, že sa správajú spôsobmi, ktoré vytvorili menej než zhovievavé pocity od občanov ich hosťovských krajín. Je to logická a prirodzená reakcia cítiť nenávisť k tým, ktorí vám ubližujú a snažia sa vás zničiť.

Zdá sa mi ironické, že Židia sústavne vyslovujú obvinenia z antisemitizmu proti svojim kritikom, keď existuje hojné a ľahko získateľné množstvo dôkazov o ich Talmudom inšpirovanej nenávisti k nežidom a kresťanom a navyše nie sú nikdy volaní na pretras, aby odpovedali na obvinenia z proti-nežidovstva. Prečo sa vždy predpokladá, že nenávisť prúdi len z jednej strany a že jedna skupina je vždy úplne vinná, kým druhá vždy úplne nevinná?

Odvolávanie sa na ich utrpenie v minulosti už nebude naďalej fungovať, najmä po tom, ako sa stanu všeobecne známe ich klamstvá, zveličovanie a úplné výmysly ohľadne Holokaustu. Napokon zatlačia nežidov príliš ďaleko, tým, že to opäť preženú, a keď k tomu dôjde a odpoveďou bude ich vyhnanie, alebo niečo horšie, samozrejme sa opäť uchýlia k ich bežnej výhovorke za všetko, k ich utrpeniu a prenasledovaniu rukami nežidov.

Tentoraz však už nikto nenaletí.

Židia sami odstránili všetok význam označenia antisemita. Toto slovo je tak prehnane často používané, že už nevyvoláva viac bodnutie ako kedysi, keď sa po vás vrhne, pretože teraz mu už skutočne rozumiete. Nie je to o skutočnej nenávisti bezdôvodne zameranej na Židov, je to proste špinavá taktika na umlčanie tých, ktorí odhaľujú to, čím oni skutočne sú.

Naďalej ho budú vykrikovať na svojich kritikov v snahe umlčať ich, pretože nemôžu dopustiť, aby ich pokrytectvo a zrada boli všetkým odhalené.

Takže ak ma chce niekto označiť za antisemitku, pretože rozumiem tomu čo sa deje a nebudem o tom mlčať, môžu ísť do toho a útočiť na mňa akýmikoľvek urážkami aké si len želajú. Ak zo mňa odhaľovanie zrady židovských rasistov robí antisemitku, potom to prijímam.

Budem naďalej neúnavne pracovať na odhaľovaní ich proti-nežidovstva a nenávisti voči nežidom a budem pokojná vo vedomí, že som urobila čo som mohla, aby som odhalila najväčšiu hrozbu, ktorej ako národ čelíme.

Nie sú to islamskí teroristi, ktorých sa treba báť, napriek historickému nenávistnému štvaniu.

Židovský rasizmus je nepriateľom.

A vždy bol.


zdroj: Európske Národy

Žádné komentáře: